Odlingssubstrat för hydroponisk odling - olika typer med fördelar och nackdelar!

När det kommer till hydroponisk odling finns det många möjliga val även när det gäller odlingssubstrat. I detta blogginlägg kommer vi att utforska några populära odlingssubstrat och potentiella för-/nackdelar.

Kokosfiber: Kokosfiber är ett hållbart material, det är återvinningsbart och miljövänligt alternativ. Med koksfiber får man god vattenretention dvs att substratet behåller fukt väl samtidigt som det tillåter god luftning av rötterna.

Skumplast/neopren: Skumplastsubstrat och neopren-ringar medför ett mångsidigt och effektivt alternativ för hydroponiska odlare som vill ge sina växter en stabil och stödjande odlingsmiljö. Du slipper även probelm med vissa skadedjur som gillar att lägga ägg i fuktig jord. Det är dock sämre ur miljösynpunkt. Det ett  syntetiskt gummimaterial som inte är biologiskt nedbrybart. Det är ett oljebaserat icke-förnybart material som kräver stora mängder energi vid tillverkningen.

Rockwool: Rockwool, eller som på svenska heter stenull, är väldigt popult bland hydroponiska odlare. Det håller fukt väl och ger god vattenretention. Det är även helt sterilt vilket innebär en minimerad risk för mögel, svamp och olika sjukdomar. Du slipper även probelm med vissa skadedjur som gillar att lägga ägg i fuktig jord.Ur en miljöaspekt har det sina nackdelar. Det är tillverkat av förädlad mineralull, vilket kan vara kontroversiellt för vissa på grund av dess produktionsmetoder. Rockwool är inte biologiskt nedbrytbart.

Torv: Torv är en organisk substans som utvinns från mossar och myrar. Det är en förnybar resurs, och dess användning minskar trycket på andra, icke-förnybara resurser. Med torv får man god vattenretention. Utvinningen av torv involverar ofta att mossar och myrar avverkas vilket talar till dess nackdel.

Odlingpluggar av torv och kokosfibrer: Odlingspluggarna som B-bylon använder är tillverkade med en kombination av torv och kokosfibrer med tillsatt näring. Dessa små, kompakta enheter är utformade för att ge en perfekt start för fröer eller plantor, och de blir allt populärare i odlingssammanhang.

Hydroponisk odling, odlingsmedium, odlingssubstrat, torv, kokosfiber, odlingsplugg, skumplast

I slutändan kommer valet av odlingssubstrat beror på många faktorer inklusive din personliga preferens. Kokosfiber, neopren, torv och rockwool har alla sina fördelar och nackdelar. Det är viktigt att överväga hur varje substrat passar in i din odlingssituation och vilka faktorer som är viktigast för dig. Och ur hållbarhetsaspekt är det bättre att odla hemma oavsett substrat än att köpa färska örter från butiken som slokar inom några dagar med betydande klimatavtryck i form av matsvinn, ineffektiva transporter och förpackningsmaterial som blir till sopor.

Små steg mot ett cirkulärt kök!

Lämna en kommentar
BACK TO TOP