Belysning för hydroponisk odling - Vad du behöver veta!

När det kommer till hydroponisk odling är belysning en avgörande faktor för att uppnå framgångsrika resultat. I denna bloggpost kommer vi att utforska vikten av rätt belysning för en lyckad hydroponisk odling och ge dig värdefulla tips.

Varför är belysning viktig i hydroponisk odling? I hydroponisk odling simulerar vi de naturliga förhållandena för växter i en kontrollerad miljö. Eftersom växter inte får tillräckligt med solljus som de skulle få utomhus under sommarhalvåret, behöver vi komplettera med konstgjord belysning. Ljuset är nyckeln för att växterna ska kunna utföra fotosyntes och producera energi och näringsämnen.

 

Begrepp att hålla reda på vid val av växtlampa:

Effekt: Lampans effekt dvs. hur mycket energi den förbrukar. Mäts i Watt (W). Ju högre Watt desto kraftfullare lampa. Watt-talet säger dock inget om vilken typ av ljus som sänds ut, lysrör och LED-lampor sänder till exempel ut olika slags ljus. LED lampor är extremt energisnåla och har ett lågt watt-tal.  

Färgtemperatur: Ljusets färgtemperatur mäts i Kelvin (K). Ju högre kelvintal desto kallare ljus. Dagsljuset är ca 6 500 K. Vanligast för lysrör till växter är 6 400 - 6 500 K, som passar för alla stadier av växtens utveckling och kan jämföras med en glödlampa som har ca 2500 K vilket upplevs som varmt och trevligt ljus. 

Ljusstyrka: Ljusstyrkan är ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla avger. Mäts i lumen. Men att bara gå på ljusstyrkan är inte ett relevant mått för växtljus, då det bara säger hur starkt en lampa lyser, inte vilken slags ljus det är.

En annan faktor att kolla på i valet av belysning är enheten PPFD, ett bra värde ligger över 150 umol/m²/s. Detta talar om hur många fotosyntesaktiva ljuspartiklar (fotoner i PAR-området) som träffar en viss yta per sekund. Lite komplicerat men det att komma ihåg är att välja en belysning över 150 umol/m²/s.

 

Vilket ljusspektrum behöver växterna och vilket ljusspektrum har solen? Växter behöver främst blått och rött ljus för att genomföra fotosyntes effektivt. Blått ljus främjar tillväxt och bladutveckling, medan rött ljus stimulerar blomning och fruktproduktion. En kombination av dessa våglängder är idealisk för att stödja hela växtens livscykel. Solljusets färgtemperatur varierar under dagen beroende på solens position på himlen men generellt sett anses solens färgtemperatur vara mellan 5000 och 6500 Kelvin (K) under den ljusa delen av dagen, vilket motsvarar kallt vitt ljus som ävan kallas för dagsljusvitt eller dagsljusfärgat ljus.

 

Hur länge behöver växterna vara belysta? Det beror på vilken typ av växt du odlar och dess specifika ljusbehov men också var i växtcykeln de befinner sig. Generellt sett behöver de flesta grönsaker och örter vara belysta i cirka 12-16 timmar per dag. Det är också viktigt att ge växterna en mörk period för att vila och återhämta sig, vanligtvis mellan 8-12 timmar per dag. Under tidiga växtstadiet är det bättre med färre timmars ljud per dag då för mycket ljus snarare kan stjälpa än hjälpa dina grödor.

 

B-bylons växtbelysning. Vår växtbelysning är en fullspektra LED, 6500K vilket motsvarar solens färgtemperatur - en energieffektiv belysning som ger växterna allt de behöver för att frodas. Avståndet mellan ljuskällan och växterna spelar en viktig roll för att undvika att växterna bränns eller får för lite ljus. För vår växtbelysning rekommenderas ett avstånd på 10-15 cm.Växtbelysning LED, växtlampa

Hoppas jag lyckats kasta ljus över denna viktiga aspekt, växtlampor, för en lyckad hydroponisk odling!

Lämna en kommentar
BACK TO TOP