Våra produkter

Terrace L (inkl växtbelysning)

1 990 kr

Terrace S (inkl. växtbelysning)

1 690 kr

Tillbehörspaket

179 kr

LED-växtbelysning L

990 kr

LED-växtbelysning S

890 kr

Trött på basilika som sloka inom dagar?
Kom igång på 5 min - Skörda inom 4 veckor - Njut av färska örter i månader!

Slipp hantera smutsig jord. Tillsätt bara vatten 1-2 gånger i månaden, starta belysningens timer och din odling sköter sig själv!

Kom igång på 5 minuter!

Häng odlingslådan i ditt hyllsystem. Tänk på att ha gott om plats ovanför för att kunna flytta upp växtbelysningen i takt med att växterna växer.

Fyll odlingslådan med vatten upp till början av den övre markeringen på kortsidan (ca 9,5 liter vatten). Tillsätt hydroponisk växtnäring enligt instruktion på flaskan.

Sätt i en odlingsplugg i varje korg. Lägg locket på odlingslådan och placera en korg i varje hål. Lägg 1-3 frö av samma sort varje odlingspuck.

Ta bort skyddsplast från LED-belysningen och placera ca 10 cm ovanför odlingslådan. Starta timer på LED-belysningen (eller styr den manuellt). Se till att alltid ha minst 5 cm mellan LED-belysningen och växten.

Genom att hålla inne timerknappen startas timern. Tryck på timerknappen tills önskad timer längd ställs in. En lampa kommer visa vilken av tidsintervallerna som är startad.

Växtbelysning

För att säkra en bra odling inomhus året om behövs tillskott av ljus i form av växtbelysning. Genom vår LED belysning får du det optimala ljusspektrumet för växterna. Vår belysning har timerfunktion för att göra odlingen så bekymmersfri som möjligt. Med dimmer-funktionen kan du anpassa ljuset så det passar in i stundens ambiens.

Under växternas tillväxtfas behövs det mer ljus. Då är det bra att ha belysningen i gång minst 12 h per dygn. Under blomningsfasen kan man minska tiden något.

För mycket och för starkt ljus kan orsaka överhettning för växterna så se till att alltid ha mer än 5 cm mellan LED och växt.

BACK TO TOP