Växtnäring för hydroponisk odling - Vad du behöver veta!

Precis som valet av grödor är valet av växtnäring avgörande för att skapa en framgångsrik hydroponisk odling. Du bör alltid välja en växtnäring som anpassad just för hydroponisk odling. Att tillhandahålla rätt näringsämnen i exakt rätt proportioner är nyckeln till att maximera tillväxten och skörden av dina växter. Här är några viktiga överväganden att ha i åtanke när du väljer växtnäring för ditt hydroponiska system.

1. NPK-förhållanden: När du väljer växtnäring, titta på NPK-förhållandet på förpackningen. NPK står för kväve (N), fosfor (P), och kalium (K) – de tre huvudsakliga näringsämnena som växter behöver i störst mängd. 

2. Spårämnen: Förutom NPK är spårämnen också avgörande för växtens hälsa. Järn, zink, mangan och koppar är exempel på spårämnen som spelar en viktig roll i fotosyntesen och andra viktiga metaboliska processer. Säkerställ att din växtnäring innehåller dessa spårämnen för att undvika näringsbrister.

3. Vattenlöslig näring: Eftersom växter i hydroponiska system får sin näring direkt från vattnet är det viktigt att välja en växtnäring som lätt kan blandas med vatten och absorberas av växterna. Vattenlöslig näring är idealisk för hydroponiska system.

 Under tillväxtfasen är en hög andel kväve (N) avgörande. När blomfasen inleds, behöver växterna mindre kväve men en ökad mängd fosfor (P) och kalium (K) för att stödja blomning och fruktproduktion. För  växter som inte producerar frukter eller har någon blomfas till exempel många sallat, örter och grönsaker, så är det viktiga att näringen har en hög kvävehalt (N).

Det finns många olika producenter och produket för hydroponisk växtnäring. Och det är en hel vetenskap! Kanske tycker du att det är spännande att experimentera och hitta den perfekta kombinationen av växtnäring för dina hydroponiska växter. Eller vill du bara ha en generisk växtnäring som funkar för allt. Vi har valt det senare alternativet. 

Testa dig fram!

Allt kan optimeras men det finns även en generiska produkter som funkar.

//Elisabet

Lämna en kommentar
BACK TO TOP